XIII edycja projektu 2019/20

W związku z trwającą pandemią koronawirusa
i zdalnym nauczaniem w szkołach,
odwołując się do  § 12  punktu  f)  Regulaminu Małopolskiego Projektu
„Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” mówiącego o tym,
że Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania w każdym czasie,
z ważnych powodów, modyfikacji postanowień regulaminu informujemy,
że bieżąca, XIII edycja projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”
kończy się etapem oceny projektów i sprawozdań
przez rejonowe Komisje Oceniające.

II etap projektu – przeglądy rejonowe,
oraz III etap projektu
- uroczyste podsumowanie projektu w Krakowie,
w tym roku nie odbędą się.

Punktacja przyznana za projekty i sprawozdania będzie punktacją końcową
i na jej podstawie wyłonieni zostaną laureaci tegorocznej edycji.

Na Wasze sprawozdania czekamy do 30 kwietnia br.
(liczy się data stempla pocztowego
lub - w przypadku wysyłania sprawozdań drogą elektroniczną
- data przesłania e-maila).

Sprawozdania należy przesyłać na adres właściwej Delegatury Kuratorium
lub na adres e-mail dorota.boczkowska@idmjp2.pl

WAŻNE!

W TEMACIE WIADOMOŚCI E-MAIL, MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ DOPISEK:
MWM-właściwa nazwa regionu
(np. MWM-Tarnów, MWM-Nowy Targ).

 


Nowe informacje już niebawem na stronie.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: