XIII edycja projektu 2019/20

§ 9

Etapy i harmonogram realizacji Projektu

I Etap szkolny


− przesłanie deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 3 do Regulaminu) - do 1 października 2019 r.
− przesłanie szkolnych projektów (załącznik nr 4 do Regulaminu) - do 31 października 2019 r.
− realizacja projektów od 2 września 2019 r. do 19 czerwca 2020 r.
− przesłanie sprawozdań z realizacji projektów /załącznik nr 5 do Regulaminu/ - do 10 kwietnia 2020 r.
− ocena projektów i sprawozdań przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających do 4 maja 2020 r.
− ostateczna decyzja dotycząca wyboru finalistów, tj. zespołów szkolnych do prezentacji w rejonach dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi - do 6 maja 2020 r.


II Etap – przeglądy rejonowe


− prezentacje projektów w Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach, w Krakowie,
− ocena w/w prezentacji przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających do 20 maja 2020 r.;
− ostateczna decyzja dotycząca wyboru zespołów szkolnych do prezentacji w czasie uroczystego podsumowania projektu w Krakowie dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi

III Etap

Uroczyste podsumowanie Projektu w Krakowie:
− prezentacja zespołów wybranych po przeglądach rejonowych;
− wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień.


Uwagi:
1. Oceny projektów, sprawozdań oraz prezentacji dokonywane będą w oparciu o kryteria ocen
/załącznik nr 7 do Regulaminu/
2. Wszystkie decyzje Komisji Oceniających projekty, sprawozdania i prezentacje oraz decyzje Komitetu Organizacyjnego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.


 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: