XIII edycja projektu 2019/20


§ 1

Organizatorzy projektu:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie

Współorganizatorzy:

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Instytucje wspomagające:

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie
Miasta, powiaty i gminy - organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój udział w realizacji Projektu

§ 2

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 Nr 13, poz. 125 ze zmianami ¹).

§ 3

Projekt przeprowadza Komitet Organizacyjny powołany przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty /załącznik nr 1 do Regulaminu.
¹ Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz.1041, z 2014 poz. 1290 oraz z 2017 r. poz.1580


 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: