XI edycja projektu 2017/18

 

 

UWAGA!

Informujemy, że zgłoszenia szkół do XI edycji projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia,
oraz
przesłanie szkolnych projektów (załącznik nr 4 do Regulaminu)
przyjmujemy do 31 października 2017 r. 
Deklaracje można nadesłać pocztą tradycyjną, e-mailem, faxem
lub złożyć osobiście w siedzibie Instytutu w godzinach urzędowania.

Pozostały harmonogram projektu pomimo przedłużonego terminu zgłoszeń nie uległ zmianie!

 

 

 

 

 

Regulamin

 

Małopolskiego projektu

 

 

 

Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

 

przygotowującego

 

uczniów VI i VII szkół podstawowych,
II i III klas gimnazjów i szkół
ponadpodstawowych
do niesienia pomocy potrzebującym

 

 

 

 

 

Kraków, 2017

 

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com