O projekcie

Projekt jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego skierowanego do uczniów starszych klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych, zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalanie wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Projekt powstał w odpowiedzi na przesłanie Papieża Jana Pawła II, który apelował podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.

W założenia projektu wpisują się aktualne apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne.

Instytut dotychczas zrealizował szesnaście edycji projektu, w których udział wzięło prawie  48 000 uczniów wraz z nauczycielami z całej Małopolski. Lata te pokazały, że młodzi ludzie inspirowani przez swych nauczycieli – opiekunów, bardzo chętnie angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi.

Do ubiegłorocznej, XVI edycji zgłosiły swój udział 123 szkoły z województwa, natomiast ukończyło projekt 114 szkół.

Cele projektu:
•    uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,
•    przygotowanie młodzieży do  społecznego działania na rzecz potrzebujących,
•    ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Współorganizatorzy XVII edycji projektu:

Województwo  Małopolskie - Departament  Edukacji  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Małopolskiego
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii  Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza"

 

          Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza

 

Patronat honorowy nad XVII edycją Projektu objęli:

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek MajchrowskiPrezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak -
Małopolski Kurator Oświaty
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski -
Metropolita Krakowski
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej
Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski

 

 

 


Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski Kardynał Stanisław Dziwisz, Arcybiskup Senior Metropolii Krakowskiej Biskup Diecezji Tarnowskiej Andrzej Jeż

 

 

 

 


Patroni medialni:


  

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com