O projekcie

Projekt jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego skierowanego do uczniów starszych klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych, zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalanie wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Projekt powstał w odpowiedzi na przesłanie Papieża Jana Pawła II, który apelował podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.

W założenia Projektu wpisują się aktualne apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne.

Instytut dotychczas zrealizował czternaście edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w którym wzięło udział ponad 44 000 uczniów wraz z nauczycielami z całej Małopolski. Lata te pokazały, że młodzież bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi – potrzebuje jednak być inspirowana do tych działań przez nauczycieli - opiekunów.

W zeszłorocznej, XIV edycji projektu wzięło udział 1946 uczniów ze 126 szkół województwa małopolskiego.

 


Cele projektu:
•    uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,
•    przygotowanie młodzieży do  społecznego działania na rzecz potrzebujących,
•    tworzenie w szkołach województwa małopolskiego podstaw wolontariatu,
•    ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com