O projekcie

Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Projekt ten jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Dotychczas zrealizowano od 2007 roku siedem edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w których uczestniczyło ponad 30 000 uczniów z nauczycielami z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski, pokazały, że młodzież bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi - musi jednak być inspirowana do tych działań przez nauczycieli - opiekunów.

Siódma edycja Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” jest działaniem skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Projekt ma również służyć tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu.

Cele projektu:
•    uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,
•    przygotowanie młodzieży do  społecznego działania na rzecz potrzebujących,
•    tworzenie w szkołach województwa małopolskiego podstaw wolontariatu,
•    ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

Patronat honorowy nad Projektem:
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski
Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz – Administrator Diecezji Tarnowskiej
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego               
Józef Pilch– Wojewoda Małopolski
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

Patronat medialny:
Dziennik Polski
Gość Niedzielny
Radio Plus
RDN Małopolska
TVP Kraków
Tydzień Nowosądecki
Wychowawca
Hejnał Oświatowy

portal www.franciszkanska3.pl

Organizator projektu:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, którego organizatorami są: Województwo Małopolskie, Gmina Kraków, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”

Współorganizatorzy:
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Instytucje wspomagające:
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krakowie
Stowarzyszenie „Wiosna” w Krakowie
Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie
Miasta, powiaty i  gminy - organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie

 

 

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com