XI edycja projektu 2017/18

 

 

Załącznik nr 1

 

do Regulaminu Małopolskiego Projektu

 

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

 

Małopolski Komitet Organizacyjny Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów klas VI, VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym

 

 

 

Przewodniczący:

 • Leszek Zegzda, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

 

Zastępcy przewodniczącego:

 • Barbara Dziwisz, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego

 • Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty

 • Ks. dr Andrzej Kilian, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

 • Ks. dr Bogusław Połeć, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

 

Członkowie:

 • Dariusz Styrna, Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

 • Agata Szuta, Dyrektor Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

 • Ks. Czesław Bogdał, Wicedyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

 • Dorota Skwarek, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie

 • Artur Puciłowski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie

 • Bożena Bryl, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu

 • Maria Nitka, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach

 • Dariusz Leśniak, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu

 • Ks. Piotr Zioło, Wizytator Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

 • Ks. Andrzej Wciślak, Wizytator Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

 • Dorota Boczkowska - Molenda, Pracownik Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

 

 

 

 

 

 
 • Dodaj link do:
 • www.facebook.com
Strony: