Regulamin VIII edycji Projektu.

VIII edycja projektu 2014 » Regulamin VIII edycji Projektu.

§ 9

Etapy i harmonogram realizacji Projektu
 
I Etap szkolny
− przesłanie deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 3 do Regulaminu) do 19 września 2014 r.
− przesłanie szkolnych projektów (załącznik nr 4 do Regulaminu) do 10 października 2014 r.
− realizacja projektów od 1 września 2014 r.  do 25 czerwca 2015 r.
− przesłanie sprawozdań z realizacji projektów /załącznik nr 5 do Regulaminu/                            
   do 30 kwietnia 2015 r.
− ocena projektów i sprawozdań przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego
    Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego  i instytucji   
    wspomagających do 10 maja 2015 r.
− ostateczna decyzja dotycząca wyboru finalistów, tj. zespołów szkolnych do prezentacji
   w rejonach dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach                 
   z Komisjami Oceniającymi - do 15 maja 2015 r.
II Etap – przeglądy rejonowe
− prezentacje projektów w Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach i Krakowie do 30 maja 2015 r.;
− ocena w/w prezentacji przez Komisje oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora
   Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających;
− ostateczna decyzja dotycząca wyboru zespołów szkolnych do prezentacji w czasie                                
   uroczystego podsumowania projektu w Krakowie dokonana przez Komitet Organizacyjny           
   po dokładnej analizie i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi do 1 czerwca 2015 r.


III Etap

Uroczyste podsumowanie Projektu w Krakowie:
− prezentacja zespołów wybranych po przeglądach rejonowych;
− wręczenie statuetek „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, dyplomów, nagród i wyróżnień. 
  

Uwagi:
1. Oceny projektów, sprawozdań oraz prezentacji dokonywane będą w oparciu o kryteria ocen
    /załącznik nr 7 do Regulaminu/
2. Wszystkie decyzje komisji oceniających projekty, sprawozdania i prezentacje oraz decyzje
    Komitetu Organizacyjnego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: