Kolejność i terminarz działań związanych z projektem 2012 r.

VI edycja projektu 2012 » Kolejność i terminarz działań związanych z projektem 2012 r.

•    marzec- ogłoszenie VI edycji projektu na stronach internetowych oraz akcja informacyjna skierowana do organów prowadzących i do szkół;
•    do 30 kwietnia - złożenie przez szkoły deklaracji uczestnictwa w projekcie i warsztatach szkoleniowych, wzór: Załącznik nr 3;
•    do 15 maja  – przesłanie szkolnych projektów działań przygotowanych w formie pisemnej - wzór: Załącznik nr 4;
•    do 9 listopada – przesłanie sprawozdań w formie pisemnej z realizacji szkolnych projektów – wzór: Załącznik nr 5; ocena szkolnych projektów i sprawozdań;
•    od 19 do 21 listopada – prezentacje rejonowe w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, i Nowym Targu i Wadowicach.
•    11 grudzień – uroczyste podsumowanie projektu w sali Filharmoni Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com