IX edycja - ogłoszenie wyników

IX edycja projektu 2015/16 » IX edycja - ogłoszenie wyników

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie informuje iż Komitet Organizacyjny małopolskiego projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia.

Wyróżnionym szkołom zostały wręczone nagrody rzeczowe a laureaci nagrody głównej otrzymali bilety do Rzymu.

 

przyznał tytuł laureata szkołom:

1.    Zespół Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach
2.    Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Wadowicach
3.    Gimnazjum w Zespole Szkół w Trzetrzewinie
4.    Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem
5.    Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Olszynach

II miejsce w projekcie zajęły szkoły:
1.    Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół nr 4 w Krzesławicach
2.    Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej  w Andrychowie
3.    Gimnazjum nr 5 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
4.    Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w  Czerwiennem
5.    Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu

III miejsce w projekcie zajęły szkoły:
1.    Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 im. Jana Pawła II  w Krakowie
2.    Miejskie Gimnazjum nr 4 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu
3.    Publiczne Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Radłowskiej
4.    Gimnazjum nr1 w Rabie Wyżnej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
5.    Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sadku-Kostrzy

 

  
 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com