XII edycja projektu 2018/19

 

UWAGA!
NOWE TERMINY składania dokumentacji projektowej!

 

Szanowni Państwo,

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie pragnie poinformować, że składanie deklaracji i projektów działań do XII edycji małopolskiego projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia został przedłużony do 20.11.2018 roku.

Idea powstania projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Głównym celem projektu jest niesienie pomocy bliźniemu, a także uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

W przeciągu 11 lat trwania projektu wzięło w nim udział prawie 40 000 uczniów z województwa małopolskiego reprezentujących starsze klasy szkoły podstawowej, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe. Lata te pokazały, że młodzież inspirowana przez swych nauczycieli – opiekunów, bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi.

Dlatego też mamy nadzieję, że przedłużenie terminów zgłoszeń do tegorocznej edycji projektu zaowocuje włączeniem się kolejnych szkół w tę szlachetną i piękną inicjatywę zwiększając tym samym zasięg i moc małopolskiego wolontariatu.

Projekt jest realizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie i Województwem Małopolskim.

Laureaci oraz finaliści otrzymują atrakcyjne nagrody, a główną nagrodą w projekcie jest wycieczka - pielgrzymka do Włoch.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: