XI edycja projektu 2017/18

 

 

§ 2

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 Nr 13, poz. 125 ze zmianami).

 

§ 3

 

Projekt przeprowadza Komitet Organizacyjny powołany przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty /załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 

§ 4

 Geneza i założenia Projektu

 

1. Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy  „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym /załącznik nr 2 do Regulaminu/.

2. Projekt kontynuuje, rozpoczęte w 2003 roku, wieloletnie działania wychowawcze, zainicjowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mające na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowanie postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

3. W założenia Projektu wpisują się aktualnie apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne.

4. Od 2007 roku zrealizowano X edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w których uczestniczyło ponad 40 000 uczniów z nauczycielami z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski. Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że młodzież bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi - musi jednak być inspirowana do tych działań przez nauczycieli - opiekunów.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: