XI edycja projektu 2017/18

 

Regulamin Małopolskiego Projektu

 

 

 

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, klas II i III gimnazjów
i szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym

 

 

 

 

 

Patronat honorowy nad Projektem:

 

 

 

Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego 

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz

Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Diecezji Tarnowskiej

Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty     

 

 

Organizatorzy projektu:

 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

 

 

Współorganizatorzy:

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego

 

Województwa Małopolskiego

 

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie

 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

 

 

 

Instytucje wspomagające:

 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Caritas Diecezji Tarnowskiej

Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krakowie

Stowarzyszenie „Wiosna” w Krakowie

Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie

Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie

Miasta, powiaty i gminy - organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój udział w realizacji Projektu

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: