X edycja projektu 2016/17

Patronat honorowy nad Projektem:

Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Józef  Pilch – Wojewoda Małopolski
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski
Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz – Biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej
Barbara Nowak  – Małopolski Kurator Oświaty
 

Organizatorzy projektu:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Małopolski Kurator Oświaty

Współorganizatorzy:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Instytucje wspomagające:
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krakowie
Stowarzyszenie „Wiosna” w Krakowie
Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie
Miasta, powiaty i gminy - organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój udział w realizacji Projektu

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com