Terminy realizacji VIII edycji projektu

VIII edycja projektu 2014 » Regulamin VIII edycji Projektu. » Terminy realizacji VIII edycji projektu

 

I Etap szkolny

− przesłanie deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 3 do Regulaminu) do 19 września 2014 r.

− przesłanie szkolnych projektów (załącznik nr 4 do Regulaminu) do 10 października 2014 r.

− realizacja projektów od 1 września 2014 r.  do 25 czerwca 2015 r.

− przesłanie sprawozdań z realizacji projektów /załącznik nr 5 do Regulaminu/                             

   do 24 kwietnia 2015 r.

− ocena projektów i sprawozdań przez Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego

    Kuratora Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego  i instytucji    

    wspomagających do 10 maja 2015 r.

− ostateczna decyzja dotycząca wyboru finalistów, tj. zespołów szkolnych do prezentacji

   w rejonach dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach                 

   z Komisjami Oceniającymi - do 15 maja 2015 r.

 

 

II Etap – przeglądy rejonowe

− prezentacje projektów w Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach i Krakowie do 30 maja 2015 r.;

− ocena w/w prezentacji przez Komisje oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora

   Oświaty, złożone z przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego i instytucji wspomagających;

− ostateczna decyzja dotycząca wyboru zespołów szkolnych do prezentacji w czasie uroczystego podsumowania projektu w Krakowie dokonana przez Komitet Organizacyjny po dokładnej analizie i konsultacjach z Komisjami Oceniającymi do 1 czerwca 2015 r.

 

 

III Etap

 

Uroczyste podsumowanie Projektu w Krakowie:

prezentacja zespołów wybranych po przeglądach rejonowych;

− wręczenie statuetek „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, dyplomów, nagród i wyróżnień.  

  

 

 

 

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com