Regulamin VIII edycji Projektu.

VIII edycja projektu 2014 » Regulamin VIII edycji Projektu.
§ 6

Adresaci Projektu:
 
• projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Uczestnikami Projektu mogą być zespoły składające się z uczniów i nauczycieli opiekunów. Zespoły mogą liczyć od 6 do 22 osób przy zachowaniu zasady, że 1 nauczyciel-opiekun przypada na grupę uczniów liczącą od 5 do 12 uczniów, natomiast 2 nauczycieli-opiekunów, gdy grupa liczy od 13 do 20 uczniów.
• zespoły reprezentować mogą gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną w zależności
od liczby uczniów tworzących zespół. O zakwalifikowaniu zespołu do gimnazjum lub
szkoły ponadgimnazjalnej decyduje % uczniów z danego typu szkoły. Gdy w zespole
minimum 51% lub więcej uczniów jest z gimnazjum - zespół zaliczany jest do grupy
gimnazjalnej, natomiast gdy w zespole minimum 51% lub więcej uczniów jest ze szkoły
ponadgimnazjalnej - zespół zaliczany jest do grupy szkół ponadgimnazjalnych.
 

§ 7

Zadania uczestników Projektu:
 
• zespoły pod kierunkiem i z pomocą opiekuna tj. nauczyciela, katechety, wychowawcy, przygotowują szkolne projekty działań na rzecz potrzebujących i realizują je, a po zakończeniu projektu sporządzają sprawozdanie i przesyłają  do wyznaczonych Komisji Oceniających (załącznik nr 8 do Regulaminu).
• zespoły ze szkół małopolskich, wybrane przez  Rejonowe Komisje Oceniające, zaprezentują w ciągu 10 minutowych wystąpień swoje projekty na spotkaniach rejonowych w jednym z pięciu miast: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Wadowicach.
• obowiązujące wzory deklaracji, projektów, sprawozdań i kryteria ocen znajdują się w załącznikach nr 3, 4, 5 i 7 do Regulaminu.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: