Regulamin VIII edycji Projektu.

VIII edycja projektu 2014 » Regulamin VIII edycji Projektu.


 
 
Patronat honorowy nad Projektem:

Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski

Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz – Biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej

Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty
 

Organizatorzy projektu:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Małopolski Kurator Oświaty

Współorganizatorzy:

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Instytucje wspomagające:

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krakowie
Stowarzyszenie „Wiosna” w Krakowie
Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie
Miasta, powiaty i gminy - organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój udział w realizacji Projektu
 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: