Regulamin 2022/2023

XVI edycja Projektu 2022/23 » Regulamin 2022/2023

Regulamin Małopolskiego Projektu
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów
klas VI, VII,VIII szkół podstawowych
oraz szkół ponadpodstawowych
do niesienia pomocy potrzebującym

Edycja XVI 2022/23


 

Informujemy iż dokumentację projektową należy przesyłać w formie papierowej na adres Instytutu tj.:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
ul Totus Tuus 30,
30-610 Kraków

 

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com