Regulamin 2013

VII edycja projektu 2013 » Regulamin 2013

  1. Organizacja projektu:

 

 1. Deklaracje, szkolne projekty i sprawozdania należy przesyłać z dopiskiem
  „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”:

  1. z rejonu tarnowskiego do:

   • Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Tarnowie – al. Solidarności, 5-9, 33-100 Tarnów


    lub

   • Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów

 

  1. z rejonu nowosądeckiego do:

 

   • Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz


    lub

   • Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz

 

  1. z rejonu wadowickiego do:

 

   • Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Oświęcimiu ul. Śniadeckiego 21, 32-600 Oświęcim


    lub

   • Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice,

 

  1. z rejonu nowotarskiego do:

 

   • Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Józefa Marcika 3F,31-443 Kraków,


    lub

   • Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ,

 

 

  1. z rejonu krakowskiego do:

 

   • Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Józefa Marcika 3F,31-443 Kraków,


    lub

   • Kuratorium Oświaty w Krakowie – ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,

 

 

 

 

 1. Oceny szkolnych projektów i sprawozdań oraz prezentacji rejonowych dokonają Komisje Oceniające powołane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Komisje Oceniające tworzą: przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego oraz instytucji wspomagających.

 2. Komitet Organizacyjny może skorzystać z wiedzy, doświadczenia i opinii ekspertów.

 3. Szkolne projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2013 r. lub od momentu ogłoszenia VII edycji Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym, do 30 października 2013 r. Komisje Oceniające będą oceniały szkolne projekty za okres działania.

 4. Uczestnicy projektu zostaną uhonorowani specjalnymi wyróżnieniami Samorządu Województwa Małopolskiego. Nagrodą główna jest wyjazd do Rzymu.

 5. Organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje wspomagające, popierające ideę projektu oraz współorganizatorzy projektu mogą ufundować specjalne wyróżnienia dla zespołów szkolnych biorących udział w projekcie.

 6. Udział w projekcie traktowany jest jako działalność wolontariatu i daje uczniom możliwość uzyskania punktów na świadectwie gimnazjalnym zgodnie z Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 stycznia 2012 r

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Dodaj link do:
 • www.facebook.com