Regulamin 2013

VII edycja projektu 2013 » Regulamin 2013

 

 

 

 

 

I. Założenia projektu:

Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Projekt ten jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia wartości wychowawczych, które wynikają
z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

Dotychczas zrealizowano od 2007 roku sześć edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w których uczestniczyło ponad 30 000 uczniów z nauczycielami z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski, pokazały, że młodzież bardzo chętnie angażuje się w pomoc drugiemu człowiekowi - musi jednak być inspirowana do tych działań przez nauczycieli - opiekunów.

Siódma edycja Małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” jest działaniem skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Projekt ma również służyć tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu.

 

II. Cele projektu:

  • uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,

  • przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących,

  • tworzenie w szkołach województwa małopolskiego podstaw wolontariatu,

  • ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com