Regulamin 2013

VII edycja projektu 2013 » Regulamin 2013

Komitet Organizacyjny – Kapituła Projektu:

 

Przewodniczący:

Jacek Krupa  -  Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

 

Zastępcy przewodniczącego:

Barbara Dziwisz  - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego

Grzegorz Baran   -  Małopolski Wicekurator Oświaty

Ks. dr Krzysztof Wilk  -  Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Ks. dr Bogusław Połeć  -  Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

 

Członkowie:

Dariusz Styrna  -  Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Agata Szuta  -  Dyrektor Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Ks. Czesław Bogdał  -  Wicedyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Wincenty Janowiak  -  Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Krakowie

Urszula Blicharz   -  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie

Bożena Bryl  -  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu

Elżbieta Kowalczyk  -  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach

Stanisław Szudek  -  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu

Jarosław Chodźko  -  Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Małgorzata Dutka-Mucha  -  Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ds. ODN w Krakowie

Ks. Piotr Zioło  -  Wizytator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Ks. Andrzej Wciślak  -  Wizytator Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Ks. dr Bolesław Klaus  -  Wizytator Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Bartosz Albert  -  Kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Oświęcimiu

Józef Augustyn  -  Kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Nowym Sączu

Alina Bagińska  -  Kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Tarnowie

Grażyna Starzak  -  Redaktor „Dziennika Polskiego” - Patrona medialnego

 

Sekretarz:

Ewa Fiałkowska  -  Pracownik Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła w Krakowie

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com