Regulamin 2013

VII edycja projektu 2013 » Regulamin 2013

 

 

Organizator projektu:

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie,

którego organizatorami są: Województwo Małopolskie, Gmina Kraków, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”

 

 

Współorganizatorzy:

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

 

Instytucje wspomagające:

 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Caritas Diecezji Tarnowskiej

Stowarzyszenie „U Siemachy” w Krakowie

Stowarzyszenie „Wiosna” w Krakowie

Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie

Wolontariat Św. Eliasza w Krakowie

 

Miasta, powiaty i gminy - organy prowadzące szkół, które zgłoszą swój udział
w Projekcie

 

 

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com