Podsumowanie XIV edycji

XIV edycja projektu 2020/21 » Podsumowanie XIV edycji

Zakończyliśmy właśnie XIV edycję małopolskiego projektu edukacyjnego „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” skierowanego do uczniów starszych klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Projekt powstał w odpowiedzi na przesłanie Papieża Jana Pawła II, który apelował podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Głównym celem projektu jest niesienie pomocy bliźniemu, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, a także tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

Uczniowie pod okiem swoich opiekunów (nauczycieli) przez cały rok szkolny bezinteresownie pomagają potrzebującym: kolegom, osobom starszym, samotnym, chorym, działają na rzecz swoich środowisk lokalnych a także biorą udział w akcjach wolontariackich o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W bieżącej edycji projektu wzięło udział 1946 uczniów ze 126 szkół województwa małopolskiego. Wolontariusze zwycięskich zespołów otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy projektu – pamiątkowe medale.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego na który składają się wybrane fragmenty prezentacji działań zwycięskich zespołów:

 

 

Gratulujemy!

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com