IX edycja projektu 2015/16
Załącznik nr 1 do Regulaminu Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”


Małopolski Komitet Organizacyjny Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym
w roku szkolnym 2015/2016

Przewodniczący:
 
•Leszek Zegzda - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Zastępcy przewodniczącego:

•Barbara Dziwisz - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu  i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego

•Grzegorz Baran - Małopolski Wicekurator Oświaty
 
•Ks. dr Krzysztof Wilk - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie

•Ks. dr Bogusław Połeć - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Członkowie:
 
•Dariusz Styrna - Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
•Agata Szuta - Dyrektor Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
•Ks. Czesław Bogdał - Wicedyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
•Wincenty Janowiak - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie
•Urszula Blicharz - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie
•Bożena Bryl - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu
•Elżbieta Kowalczyk - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach
•Stanisław Szudek - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu
•Jarosław Chodźko – Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
•Ks. Piotr Zioło - Wizytator Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie
•Ks. Andrzej Wciślak - Wizytator Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie
•Ks. Jacek Ozdoba - Wizytator Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej
w Krakowie
•Grażyna Starzak - Redaktor „Dziennika Polskiego” - Patrona medialnego
Sekretarz:
•Ewa Kowalska - Pracownik Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakow

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com
Strony: